ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť MITRU s.r.o. so sídlom Staničná 1261, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko ( “MITRU s.r.o.”), prevádzkovateľ internetového obchodu www.mitru.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj “údaje”) sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

1.1 SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie č. 2016/679”):

– meno
– priezvisko
– ulica a číslo popisné
– poštové smerovacie číslo
– mesto
– štát
– telefónne číslo
– názov spoločnosti
– IČO
– DIČ
– IČ DPH
– e-mailová adresa
– IP adresa

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

– Údaje z komunikácie medzi MITRU s.r.o. a zákazníkom
– Webové metriky a analytiky o správaní na internetových stránkach www.mitru.sk

1.2 ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 2. doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3. potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 5. evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6. zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 Marketingové ponuky. V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu (“Newsletters”) využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
– meno
– priezvisko
– mesto
– e-mailová adresa

Tieto údaje sú spracovávané treťou stranou – spoločnosťou MailChimp, ktorá dodržiava zásady nariadenia č. 2016/679. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MailChimp

Súhlas s odoberaním Newsletters môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním našej zákazníckej podpory.

1.3 POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:

– spoločnostiam spracovávajúcim elektronické platby s cieľom spracovania platby na základe vašej objednávky (spoločnosti BESTERON  a PayPal Holdings, Inc.)
– prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy (spoločnosti  Slovenská pošta, a.s., Zásielkovňa s.r.o.)
– spoločnostiam poskytujúcim službu porovnávanie tovaru (Heureka Shopping s.r.o.)
– verejným orgánom (napr. Polícia SR, ŠOI) s cieľom poskytnúť požiadované informácie v prípade kontroly

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA SPRACOVANIA

2.1 BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

– Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu.
– Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
– Osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi absolvovali školenie ohľadom bezpečnosti práce s osobnými údajmi.
– Pracovné stanice, kde sa spracovávajú osobné údaje sú prístupné iba po zadaní hesla.
– Vaše zákaznícke konto je zabezpečené heslom. Nikdy vaše osobné heslo neposkytujte iným osobám, používajte silné heslá a vždy sa na koniec odhláste.
– Spracovatelia osobných údajov, s ktorými spolupracujeme, nakladajú s osobnými údajmi v súlade s nariadením č. 2016/679.

2.2 OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

3. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
2. Na vyžiadanie je povinnosťou ViaStyle poskytnúť nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti “Účet > Ochrana osobných údajov” svojho zákazníckeho účtu.
3. Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať aj svojpomocne v časti “Môj účet” svojho zákazníckeho účtu.
4. Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
5. Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
6. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
7. Pokiaľ sa užívateľ domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením č. 2016/679, môže požiadať o vysvetlenie a požadovať nápravu nedostatkov.
8. Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

4. Webové stránky

4.1. súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. Cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložený vo Vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sú užívaním vo Vašom prehliadač. Viac informácií o súboroch cookies Môžete nález   tu  . Súbory cookies využívame napr. Pre:

 • pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • pre zapamätaného Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobené našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovanie návštevnosti, Vašom pohybe po stránkach a použitých funkciách
 • Zistenie informácií o Prehliadanie reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktoré nemáte záujem

Niektoré súbory cookies MÔŽU zhromaždí informácie, ktoré sú následné využitie tretími stranami a ktoré napr. PRIAMO podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „Cookies tretej strany“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach MÔŽU byť zobrazený reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobené internetových reklamných banerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

4.2. Využitie súborov cookies

Súbory cookies používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „Session cookie“ sú zmazané ihneď, Akonáhle ukončíte návštevu našich stránok.Dlhodobo tzv. „Persistent cookies“, zostávajú uložený vo Vašom zariadení oveľa dlhšie neba Kým je manuálne neodstránite (doba ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookies a nastavenia vášho prehliadača).

Cookies možno takéto rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako jej používatelia používajú
 • konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôzne predajných kanálov
 • tracking (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôzne predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie
 • esenciálne, ktoré sú DÔLEŽITÉ pre základnú funkčnosť webu

4.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšinou prehliadač súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť neba obmedziť ich na Vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies. Môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach   http://www.youronlinechoices.com/cz/

4.4. ODKAZY

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky MÔŽU byť vlastnený a prevádzkovanie ďalšími spoločnosti a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby obsiahnuté neba prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

VIAC INFO O COOKIES POLITIKE A FUNKČNOSTI

4.6 METRIKY A ANALYTIKY

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:

– Google Analytics
– Facebook Pixel

5. KONTAKTUJTE NÁS

V prípade dodatočných otázok či nejasností nás kontaktujte na e-mail predaj@mitru.sk, prípadne na našej telefonickej linke (+421) 949 616 831 počas pracovných dní v čase 8:00 – 18:00.

Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018