Obchodní podmínky

Upozorňujeme zákazníky, že vyobrazené fotografie jsou pravé a vystihují skutečný vzhled produktu.

Dále upozorňujeme, že uvedená doba minimální trvanlivosti pokud je uvedena je informativní a je odvozena od data výroby. Konkrétní datum minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu produktu.

Objednávka je jednostranný právní úkon odběratele (kupujícího) adresovaný dodavateli. Jde o návrh kupní smlouvy. Sestavením a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele a že s nimi souhlasí. Zároveň vyslovuje souhlas s archivováním svých osobních dat a informací o učiněných objednávkách. Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Objednávky je možné podat jedním z následujících způsobů:

 1. prostřednictvím eshopu na   www.vialashes.sk
 2. e-mailem na adresu   info@mitru.sk
 3. osobně

Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. jméno, příjmení a přesnou adresu odběratele včetně telefonu (kvůli doručení balíčku)
 2. dodací adresu zboží, pokud se liší od předchozí adresy
 3. přesný popis zboží včetně kódu (uvedeného u konkrétního zboží v e-shopu  www.vialashes.sk
 4. způsob odběru
 5. způsob platby

Dodavatel zasílá potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení a kód objednávky, které slouží ke sledování objednávky. V případě, že odběratel neobdrží potvrzení své objednávky, je nutné kontaktovat dodavatele za účelem zjištění, proč nebyla objednávka potvrzena.
Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě náhlé změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti bude odběratel okamžitě informován a možná to považovat za důvod ke zrušení objednávky ze strany odběratele. Objednávku lze zrušit v následujících případech:

 1. požadované zboží není na skladě a odběratel nesouhlasí s nabídnutou náhradní variantou zboží ani s prodlouženou dobou dodání
 2. změnila se dohodnutá cena zboží v důsledku náhlé změny aktuálního kurzu či nákupních cen zboží a odběratel se změnou ceny nesouhlasí

Na všechny objednávky je pohlíženo jako na závazné a je s nimi nakládáno rovnocenně při doručení jakýmkoli výše popsaným způsobem. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením plné částky za zboží a jeho převzetím. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti VIA STYLE.

Společnost VIA STYLE s.r.o. shromažďuje se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje, a to jméno a příjmení / firmu, adresu / adresu sídla / místa podnikání, telefonní kontakt a e-mailové spojení. Tyto údaje vyžaduje pouze pro zpracování objednávky av žádném případě je neposkytuje žádné třetí osobě.

PLATBY A DOPRAVA ZBOŽÍ

Číslo účtu: 3178562258 /0200 

IBAN: SK29 0200 0000 0031 7856 2258

Variabilní symbol platby: je ID objednávky

 

Dodavatel účtuje při zasílání v rámci ČR a SR přepravní. Žádné další doručovací poplatky jako balné, pojistné apod. Sa nepřipočítává. Při zasílání do zahraničí se cena poštovného řídí platným ceníkem konkrétní zásilkové služby, případně se řeší individuálně.

Místem plnění při osobním odběru zboží je místo podnikání, při doručení do domu je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.

Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebraného zboží podle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškození balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží.Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv se společností VIA STYLE. Společnost VIA STYLE však zajistí potřebnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z toho důvodu doporučuje společnost VIA STYLE s.r.o. podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu zprávu společnosti VIA STYLE s.r.o., a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Při nevyzvednutí nebo odmítnutí již expedovány objednávky je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat vynaložené náklady spojené se zasíláním a balením dané objednávky.

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě reklamace je nutné nám produkt v originálním obalu bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu o nákupu reklamovaného výrobku (eventuálně s dokladem o zaplacení výrobku) as řádně vyplněným reklamačním listem ↓ (  ke stažení zde  ) ↓. Následně bude reklamovaný výrobek posouzen reklamačním oddělením a na základě toho vám bude vydán Reklamační protokol s vyjádřením o uznání nebo zamítnutí reklamace.

Lhůta po vznesení reklamace je 14 dní.

Reklamace zasílejte na adresu:

VIA STYLE s.r.o. 
Denešová 2, 040 23 
Košice-Sídlisko KVP

Bez potřebných náležitostí společnost VIA STYLE není povinná reklamační případ převzít a tím bude považován za neoprávněný.

Záruční doba je u potravin do uplatňování nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do níž má být zboží spotřebováno, pokud jsou ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a pokud nebyla potravina otevřená, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady.

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Odběratel má podle zákona právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká pouze zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na dohodě dodavatele s odběratelem as řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry. Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

 1. zboží musí být vrácena v původním obalu
 2. ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
 3. zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme

Do balíku s vráceným zbožím je nutné přiložit dopis s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vrácení zboží na tento dopis odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

Závěrečná ustanovení

Provozovatelem e-shopu VIALASHES.SK je společnost VIA STYLE s.r.o.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.8.2018. Společnost VIA STYLE s.r.o. je oprávněna obchodní podmínky kdykoliv měnit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.