KTO SME

provozovatel

1 / a. Provozovatelem webové stránky www.vialashes.sk je:

VIA STYLE s.r.o.
(dále už jen VIALASHES.SK nebo prodávající)
Dénešova 2 , 040 23
Košice-Sídlisko KVP, Slovensko
IČO: 47382261
DIČ: 2023846264
e-mail: info@mitru.sk
zapsaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.33206/V

odpovědná osoba

1 / a. Odpovědnou osobou za ochranu a správu informačního systému jako internetové stránky VIALASHES.SK   jako DPO pro GDPR je

Leopold Bezecný
Šandal 34
091 01 okr. (Stropkov)
Slovenská republika
Telefon / Mobil: +421 (0) 949 616 831
email: dpo@zdravysvet.sk

My, v e-shopu www.vialashes.sk respektujeme a chráníme vaše soukromí. Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů, kterým se řídíme.

Společnost VIA STYLE s.r.o. se sídlem Dénešova 2 , 040 23
Košice-Sídlisko KVP, Slovensko („ViaLashes“), provozovatel internetového obchodu www.vialashes.sk, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobních údajů

Shromáždil různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

POKUD u nás nakupujete, shromáždil:

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo,

POKUD od nás Odebírat marketingové zprávy shromáždil:

 • Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa a křestní jméno.
 • Demografické údaje – země, údaj o pohlaví.

Dále Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi plodyslunce a zákazníkem

 

1.2. Účely zpracování osobních údajů:

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, Zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
  • Zpracování objednávky zboží nebe služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným Důvodem je zde Nezbytnost pro splnění Kupní smlouvy, u vybraných údajů pro splnění právních povinností (např. Účetní doklady).

 

 • Marketingové nabídky.
  • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)
   • Zašili Vám obchodní sdělení Ohlédneme obdobných produktů, jako jste si Koupili.
   • Tyto obchodní sdělení Můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazů pro Odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro Odhlášení z odběru Můžete takové PŘÍMO kontaktovat náš zákaznický servis nebe pověřuje na ochranu osobních údajů.
   • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, POkud je zaregistrujete nebe si je výslovně požaduje.
  • Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, MOHOU být vybrán na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získaly podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbeným položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás Mělo právního účinku.
  • POKUD nejste naším zákazníkem, Zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
  • Zpracováván cookies z internetových stránek Provozováno společností Plodyslunce
  • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeč povoleny cookies, Zpracováváme záznamy chování z cookies Umístění na internetových stránkách Provozováno společností Plodyslunce, a to pro účely Zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

 

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou prodány třetím osobám či jinak zprostředkování pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění z kupní smlouvy

 • a) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za úcelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění z kupní smlouvy
 • b) přepravcům za úcelem dodání Vámi objednaných produktů nebe služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • c) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
 • d) třetí strany, např. Prvním zástupcům, soudům za úcelem vymáhání nebe Uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
 • e) veřejným orgánům (např. policie)

POKUD třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušnými společností a osob.

 

2. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1. Zabezpečení osobních údajů

 • a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztratil a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • b) U našich zpracovatele vyžadujeme prokázanou Soulada jejich systémů s nařízením GDPR.
 • c) Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěl upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřelo okno Svého webového prohlížeče, Zejména tehdy, jestli používáte počítač along s jinými uživateli.

3.2. doba zpracování

Osobní údaje Zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
 • Souhlas s marketingovými nabídka je platný po dobu 4 let nebo do odvolání
 • Recenze 6 let
 • V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4.   Práva subjektů údajů

 • a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • c) Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese eshop@naturalpack.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Můžete kdykoliv odvolat. POKUD odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazána nebe anonymizovaných; to se však netýká těch osobních údajů, které Plodyslunce potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. Vyřízení doposud podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zajmou. K likvidaci osobních údajů dojde Rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebe jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Webové stránky

5.1. soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uložen ve Vašem počítači, chytrém telefonu či jinem zařízení a které jsou užíváním ve Vašem prohlížeč. Více informací o souborech cookies Můžete nález  zde . Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatovaného Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobeny našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a použitých funkcích
 • Zjištění informací o Prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovaly reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie MOHOU shromáždí informace, které jsou následné využití třetími stranami a které např. PŘÍMO podporují naše reklamní aktivity (tzv. “cookie třetích stran”). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách MOHOU být zobrazen reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobeny internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

5.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. “Session cookie” jsou smazána ihned, Jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv. “Persistent cookie”, zůstávají uložen ve Vašem zařízení mnohem déle nebe Dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze takové rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak její uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon ruzne prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon ruzne prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • esenciální, které jsou DŮLEŽITÉ pro základní funkčnost webu

5.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většinou prohlížeč soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebe omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích ao způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie Můžete nález na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížeč

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách  http://www.youronlinechoices.com/cz/

5.4. odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky MOHOU být vlastněn a provozování dalšími společnosti a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsaženy nebe přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

 

6. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádosti Ohlédneme těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: eshop@naturalpack.cz

 

7. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 15.8.2018.